سفارش تبلیغ
صبا ویژن


B-)

lost YOU

found MYSELF


× شنبه 96/4/10 × 9:12 صبح × Manel × نظر
خیال

   گاهی از خیال من گذر می کنی …
    بعد اشک می شوی …
    رد پاهایت خط می شود روی گونه ی من …


 


× یکشنبه 95/12/22 × 10:37 صبح × Manel × نظر
هرگــــــــز

  تو را هرگز آرزو نخواهم کرد، هرگــــــــز …
    چون محال میشوی مثل همه آرزوهایم !× یکشنبه 95/12/22 × 10:35 صبح × Manel × نظر