سفارش تبلیغ
صبا


هرگــــــــز

  تو را هرگز آرزو نخواهم کرد، هرگــــــــز …
    چون محال میشوی مثل همه آرزوهایم !× یکشنبه 95/12/22 × 10:35 صبح × Manel × نظر