سفارش تبلیغ
صبا


خیال

   گاهی از خیال من گذر می کنی …
    بعد اشک می شوی …
    رد پاهایت خط می شود روی گونه ی من …


 


× یکشنبه 95/12/22 × 10:37 صبح × Manel × نظر